Teenused

Täpsema info saamiseks kontakteeruge e-maili või telefoni teel.

Hooldusteenus

 • Konsultatsioone maaomanikele, pikemaajalise metsa majandamise osas
 • Metsa seisukorra regulaarset kontrolli ja hinnangute andmist.
 • Metsamajanduskava järgsete regulaarsete hooldusraiete teostamist.
 • Metsasihtide korrashoidu.
 • Uute istikute istutamist.
 • Kraavipervede puhastamist.

Metsaraie

 • Metsakultuuride hooldamine (rohttaimede ja väheväärtusliku lehtpuuvõsa eemaldamine kuni 5 aastaste puude ümbert);
 • Valgustusraie (kuni 10 aastastes puistutes);
 • Hooldus- ja harvendusraie (reeglina kaks järku 10 kuni 50 aastastes puistutes);
 • Lageraie;
 • Kraavide, teeäärte, kinnikasvanud põllumaa jms puhastamine hakkepuidu tootmise eesmärgil.

Metsauuendamine

 • Maapinna ettevalmistamine ketasadraga;
 • Puude istutamine (peamiselt kuusk, mänd ja kask)
 • Külvamine (peamiselt mänd ja kask)

Metsa väljavedu

 • Metsamaterjali transporditeenust on osutanud juba üle 10 aasta. Aastatega omandatud kogemused ja oskused aitavad meil pakkuda kvaliteetset ja kiiret transporditeenust.